Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Storybuilder is gestopt

12 juli 2022

Storybuilder is gestopt

In mijnVolandis was de tool Storybuilder beschikbaar. Deze tool werd door de voorganger van Volandis, genaamd Arbouw, gemaakt en had als doel werkgevers van een ongevalsanalyse te voorzien. Hierbij werden beheersmaatregelen als advies getoond.

Omslachtig

Uit onderzoek bleek dat bedrijven andere ongevalsanalyseprogramma’s gebruiken en velen vonden Storybuilder te omslachtig om in te vullen. Het aantal gebruikers van Storybuilder was dusdanig laag dat het onmogelijk was het programma langer in de lucht te houden. De bedrijfstak heeft daarom besloten dat de Storybuilder per 31 december 2022 werd opgeheven.

contact