Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Volandis stopt met verzending overzicht preventie-activiteiten

08 januari 2018

laptop

In het verleden ontvingen bedrijven in februari van Arbouw een overzicht van alle preventie-activiteiten (met name de PAGO’s) die in het voorgaande kalenderjaar voor de werknemers waren uitgevoerd. Volandis stopt met het verzenden van deze overzichten. Het doorgeven van persoonsgegevens aan werkgevers is vanwege privacy-regelgeving niet langer toegestaan.

VCA-auditors kunnen om deze lijst vragen om aan te tonen dat werknemers in de gelegenheid zijn gesteld, gebruik te maken van het PAGO. Het overzicht kan daar niet volledig in voorzien, omdat werknemers niet verplicht zijn aan het PAGO deel te nemen.

Als bedrijf kun je de VCA-auditors erop wijzen dat de uitvoering van het PAGO in de cao is geregeld in art. 68 en bijlage 11. Het PAGO wordt in onze bedrijfstak collectief georganiseerd en gefinancierd. Door de inzet van Volandis en de gecontracteerde arbodiensten, is iedere werknemer in de bedrijfstak ervan verzekerd dat hij een uitnodiging voor het PAGO krijgt. Dit gebeurt in het jaar waarin hij of zij daarvoor op grond van leeftijd in aanmerking komt. Als werkgever voldoe je hiermee volledig aan de wettelijke verplichtingen. Gaat de auditor hier niet mee akkoord, dan kun je deze doorverwijzen naar Volandis.

contact