Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Volandis vlog #9 Proeve van Bekwaamheid

08 januari 2018

Volandis Vlog 9

De afgelopen maanden hebben onze EVC-adviseurs in een pilot ervaring opgedaan met een Proeve van Bekwaamheid als afsluiting van het EVC traject.

Waarom een Proeve van Bekwaamheid?

Deelnemers aan een EVC-traject zijn ervaren vaklieden. Veelal mannen/vrouwen die in de praktijk het vak hebben geleerd, maar nooit hun vakkundigheid en deskundigheid om hebben kunnen zetten in een erkend mbo-diploma. Het vullen van een portfolio gaat niet iedereen even gemakkelijk af en vaak zeggen de kandidaten: “Kom maar op de bouwplaats kijken, dan zie je wat ik kan!”. Een Proeve van Bekwaamheid benadert de dagelijkse praktijk op de bouwplaats. Het is een praktijkexamen en is een aanvulling op het portfolio. De kandidaat kan laten zien wat hij of zij in het dagelijkse werk aan handelingen moet verrichten. De Proeve betekent niet dat een EVC-traject makkelijker wordt, maar het is een andere benadering van het beoordelen van het vakmanschap. Het vullen van een portfolio en een eindbeoordeling blijven een vast onderdeel van het EVC-traject.

Bekijk onderstaand de vlog.

Wat zijn de voordelen van een Proeve van Bekwaamheid?

EVC-kandidaten laten in een gesimuleerde situatie zien dat ze hun vak beheersen. Voordeel daarbij is dat de omstandigheden voor elke deelnemer gelijk zijn. Er zijn geen storende invloeden, zoals die op een normale bouwplaats wel voor kunnen komen. Daardoor kan een assessor (praktijkdeskundige) het geheel goed beoordelen.

Meer weten?

Neem contact op met onze Vraagbaak via info@volandis.nl / 0341 499 299

contact