Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Voorkomen is beter dan genezen

03 oktober 2018

Bedrijfsarts dia pago

En dat hebben ze binnen de bouwnijverheidssector goed begrepen. De bedrijfstak financiert namelijk een pakket waarin diverse preventieve maatregelen zijn opgenomen. Te denken valt aan de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse, verplichte Intredekeuring (IK) en het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Deze maatregelen zijn er om te voorkomen dat werknemers onnodig met klachten rondlopen. Het volledige overzicht van alle maatregelen die in het pakket vallen vind je hier.

Keuze arbodienst
Als werkgever kun je zelf een arbodienst kiezen die een overeenkomst heeft met Volandis. Werknemers worden vervolgens door de betreffende arbodienst uitgenodigd voor de gesprekken en/of onderzoeken die voor hen van toepassing zijn.

 

contact