Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Wanneer heb ik recht op een DIA en wat zijn de kosten?

08 januari 2018

Vraag

Iedere werknemer heeft vanaf 1 januari 2017 eens in de vier jaar recht op een DIA (PAGO + adviesgesprek). Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de arbodienst. Aan de DIA zijn geen kosten verbonden. De DIA maakt onderdeel uit van het cao-pakket preventiezorg en wordt door de bedrijfstak collectief gefinancierd.

contact