Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Wat staat er in de cao over hulp bij stoppen met roken?

08 januari 2018

Stoptober

Bedrijfsarts Fred Boots legt uit

De maand oktober stond in het teken van Stoptober. Steeds minder werknemers in de bouw roken. Onder de 25 jaar rookt 32%, van 25 tot 45 jaar 22% en boven de 45 jaar 19%. Eén van de vier bouwplaatsmedewerkers rookt nog en nog maar één van de acht UTA-medewerkers. Deze cijfers komen uit het Bedrijfstakverslag van Volandis. Wist je dat rokers ongeveer 50% meer kans op hart- en vaatziekten hebben? En dat bij 80% van de rokers de longfunctie in de loop van de jaren verminderd? Niet roken draagt dus bij aan de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Wat kun je als werkgever doen als je werknemers hulp nodig hebben?

Voorzieningen in cao-pakket Preventiezorg

Hebben je werknemers hulp nodig bij het stoppen met roken? Wijs ze dan op deelname aan het PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) of de DIA (Duurzame InzetbaarheidsAnalyse). Een doorverwijzing naar een leefstijladviseur behoort tot een van de vele mogelijkheden. Ook kan leefstijlbegeleiding plaatsvinden na een spreekuur met een bedrijfsarts. De werknemer kan dat zelf aanvragen. Deze voorzieningen zijn onderdeel van de cao-preventiezorg. Volandis betaalt de rekening van de arbodiensten.

contact