Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Wat wijzigt in de Arbowet vanaf 2017?

08 januari 2018

Arbowet

Vanaf 2017 wijzigt de Arbowet. Het doel hiervan is werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. De regering wil beroepsziekten en arbeidgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen.

Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:

  • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden-spreekuur genoemd; 
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken; 
  • Voor het basiscontract met een arbodienst komen minimumeisen; 
  • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een schriftelijk ‘basiscontract arbodienstverlening’; 
  • Handhaving & Toezicht: de Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten; 
  • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie; 
  • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden; 
  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
contact