Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Werk veilig, het begint bij gedrag!

31 januari 2020

Werk veilig, het begint bij gedrag!

Afgelopen maandag was het Webinar ‘Werk veilig; het gaat om je gedrag!’ live te zien. De keuze voor dit onderwerp sluit naadloos aan bij de doelstellingen van Volandis. Juist het gedrag van werknemers kan de veiligheid op de bouwplaats enorm vergroten. In de branche wordt, met succes, al veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan het opstellen van beleid, protocollen, regels en het geven van voorlichting om veilig(er) te werken. Het blijkt echter dat er nog steeds te veel (bijna) ongevallen voorkomen.

Zoals toegelicht in het Webinar staat 1 dodelijk ongeluk tegenover 30.000 onveilige handelingen. Bij de 18 dodelijke slachtoffers in de bouw in 2019 zijn dat dus nogal wat handelingen die daaraan voorafgaan.

Het gaat om gedrag

Als beleid, regels en voorlichting onvoldoende bijdragen aan de veiligheid en het verminderen van ongevallen, dan is het gedrag zelf een mooi aangrijpingspunt om dit wel te realiseren. De vraag die we ons zelf gesteld hebben is waarom wordt niet het juiste gedrag getoond?  Waar zit de weerstand in? Zijn er verschillen in de weerstanden? Zijn de werknemers dan werkelijk niet gemotiveerd om veilig te werken?

Om daar antwoorden op te krijgen zijn we aan de hand van praktijkvoorbeelden tijdens het webinar in gesprek gegaan met een werkgever, een werknemer uit de Bouw & Infra en een gedragswetenschapper.

Eigenaarschap

De kern van het beïnvloeden is om werknemers ‘eigenaarschap’ te geven omtrent veilig werken. Zo komt de intrinsieke motivatie tot zijn recht. Betrek werknemers nadrukkelijk bij het organiseren van veilig werken. Hoe zien ze dit zelf? Wat komen ze tegen? Wat moet er veranderd worden? Dit betekent dat je werknemers regelmogelijkheden en autonomie moet geven. Dat doe je in kleine stapjes en consequent, iedereen in de organisatie is erbij betrokken. Voorbeelden zoals het toepassen van een verbeterbord en ’lean-werken’ dragen bij aan veilig werken.

Het webinar terugkijken? Dat kan hier kosteloos.

contact