Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Werkstress onder UTA- en bouwplaatswerknemers loopt op

29 november 2018

Uitreiking Bedrijfstakverslag voor de bouwnijverheid UTA Bouwplaats Bouw & Infra

Het gaat goed met de bouw- en infrasector! Dat staat in het Bedrijfstakverslag 2017 dat Volandis vandaag uitreikte aan de heren H. Homberg (vice-voorzitter Bouwend Nederland) en P.H. Roos (bestuurder FNV Bouwen & Wonen) tijdens de Volandis Deskundigendag. Mooie conclusie is dat het merendeel van de werknemers in de Bouw & Infra tevreden is met hun werk. Opvallend is dat de fysieke gezondheidsklachten afnemen, terwijl de werkstress onder zowel UTA- als bouwplaatswerknemers oploopt.


Kijk vooruit

Nu de economie op volle toeren draait, zien we dat de instroombehoefte van vakmensen sterk toeneemt. Bedrijven kiezen er nog steeds voor om te werken met een flexibele schil van zelfstandigen en uitzendkrachten om aan deze vraag te voldoen. Daarnaast heeft elk bedrijf wel een aantal 55+’ers in dienst voor wie het nog maar de vraag is of zij in hun huidige functie gezond en gemotiveerd hun pensioen halen. Daar tegenover staat een overheid die van ons allemaal verwacht dat we langer doorwerken. De vraag ‘hoe zorg jij dat je gezond je pensioen haalt?’ is dus relevanter dan ooit. Werken in de bouw wordt immers nog steeds als zwaar ervaren ondanks mechanisering, gebruik van prefab en beschikbaarheid van hulpmiddelen. Daarnaast zien we dat de werkstress bij zowel UTA- als bouwplaatswerknemers toeneemt. Dit zorgt ervoor dat het fysiek zware werk in de bouw- en infrasector ook steeds meer als mentaal zwaar ervaren wordt.

Goed nieuws
Maar er zijn ook positieve geluiden. Maar liefst 80% van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over zijn/haar functie-inhoud. Uit de inventarisatie van de uitgevoerde PAGO’s (Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Onderzoeken) en DIA’s (Duurzame Inzetbaarheidsanalyses) blijkt daarnaast dat in 2017 werknemers honkvast en tevreden zijn. Ze voelen zich gewaardeerd, al kan de beloning beter. Met name bij de kleinere bedrijven is er sprake van een toenemende behoefte aan functioneringsgesprekken.

Gezond je pensioen halen
De missie van Volandis blijft onveranderd om vakmensen en hun bedrijven te inspireren, uit te nodigen en te verleiden om in beweging te komen en bovenal te laten ervaren dat nú investeren in duurzame inzet rendeert. Elk jong talent dat nu instroomt in de bouw- en infrasector haalt gezond zijn of haar pensioen. Dat is dé norm in de mooiste sector van Nederland.

mijnVolandis voor werkgevers
Een belangrijke stap met betrekking tot het thema ‘Kijk vooruit’ is gezet in oktober 2017 met de lancering van ‘mijnVolandis’, het online portaal voor werkgevers. Na registratie kunnen werkgevers eenvoudig online zien hoe hun werknemers ervoor staan. In 2019 biedt mijnVolandis tevens de mogelijkheid om te werken met stappenplannen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Bedrijfstakverslag
Om de duurzame inzet van vakmensen in bouw- en infrabedrijven te waarborgen hebben we toekomstgericht beleid nodig. Dit vraagt om het grondig en betrouwbaar verzamelen, combineren en analyseren van alle relevante data die waardevolle inzichten, trends en ontwikkelingen laten zien. Jaarlijks komt al deze informatie samen in het Bedrijfstakverslag.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het Bedrijfstakverslag contact op met de afdeling Kennis & Kunde van Volandis (tel: 0341 499 299 / e-mail: kennisenkunde@volandis.nl).

contact