Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Zet veiligheid op de agenda

25 maart 2019 |

zet veiligheid op de agenda werkzaamheden
zet veiligheid op de agenda werkzaamheden

We weten het allemaal, veilig werken is ontzettend belangrijk! Toch hebben we in de bouw- en infrasector nog steeds te maken met ongevallen. Als je wilt dat zowel werkgevers als werknemers veiligheid hoog op de prioriteitenlijst hebben staan, dan begin je met bewustzijn. Dat hebben ze bij Salverda Bouw goed begrepen, want zij organiseert tweejaarlijks de veiligheidsdagen.

Veiligheid begint bij bewust zijn

Bekijk de video waarin Salverda Bouw uitlegt waarom zij terugkerende veiligheidsdagen organiseert. Dit jaar kregen werknemers uitleg over stofvrij werken, luchtdicht bouwen, sociale veiligheid en rolsteigers. Dit combineerde zij met praktijkopdrachten.

Ongevallen 2018 

Veiligheidsdagen zijn geen overbodige luxe als we kijken naar de cijfers over de ongevallen van 2018 die gepubliceerd zijn door de inspectie SZW. Met 20 dodelijke ongevallen voert de bouwnijverheid de lijst aan. Ondanks de vele initiatieven die er zijn, blijkt het  moeilijk om het aantal ongevallen structureel naar beneden te krijgen. 

Structureel aandacht voor veiligheid

Meer en regelmatig aandacht voor veiligheid is een manier om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Bewust werken is daarvan het gevolg. Begin bij de Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E). Daarmee zet je alle risico’s met bijbehorende maatregelen op een rij. Het geeft een overzicht met prioriteiten voor de aanpak van risico’s en voor voorlichting richting werknemers. Daarvoor is de RI&E bouwnijverheid beschikbaar,  een online tool waarmee bedrijven op een eenvoudige manier zelf een risico inventarisatie en plan van aanpak kunnen maken, zonder inschakeling van deskundigen.

Op deze manier worden zowel bedrijven als vakmensen bewust gemaakt van de mogelijke gevaren en welke acties daarbij passen. Via mijnVolandis kun je hiermee direct aan de slag.

Zorg dat je veiligheid structureel op de agenda zet!

contact