Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Werkwijzer werkdruk en -stress

Preventie van beroepsziekten, het voorkomen van ziekteverzuim en bronaanpak. Dat zijn de uitgangspunten voor de serie werkwijzers preventiezorg van Volandis. De bedrijfsarts signaleert tijdens het arbeidsgezondheidskundig onderzoek of vraagt uit in het arbo-spreekuur. Zo nodig verloopt de diagnostiek met een vervolgstap. De preventiezorg start vanuit de diagnose of werkhypothese, met ruim aandacht voor bronaanpak. Volandis ontwikkelt zorgpaden voor de bedrijfsarts die passen bij de arbeidsrisico’s en de werknemers in de bouw. Zorg en ondersteuning die het bouwteam van de arbodienst vaak zelf kan bieden. Heeft de werknemer aanvullende hulp en zorg nodig, dan kan de bedrijfsarts gebruik maken van de hyperlinks in de werkwijzer. De wachttijden van sectorvoorzieningen zijn beperkt, de bedrijfsarts ontvangt info en blijft in regie. 

contact