Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

A-blad Metselen en lijmen

Het A-blad Metselen en lijmen bevat aanbevelingen om de lichamelijke belasting van de metselaar te beperken. Daarnaast bevat het A-blad aanbevelingen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen (cement en kwartsstof), geluid, trillingen en valgevaar te beperken.

contact