Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

A-blad Voegen

Een voeger heeft te maken met lastige werkomstandigheden. Deze omstandigheden bestaan voornamelijk uit geknield of gebukt werken, boven het hoofd werken, steeds dezelfde bewegingen maken, blootstaan aan (kwarts)stof en last hebben van trillingen en lawaai. Het A-blad Voegen bevat aanbevelingen maatregelen om het werk van voegers te verbeteren. De aanbevelingen en maatregelen hebben betrekking op de manier van aanleveren van de materialen, de te gebruiken hulpmiddelen en gereedschap en de werkmethoden.

contact