Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Advies Ademhalingsbescherming

Werknemers in de bouwnijverheid hebben regelmatig te maken met stof en/of gassen die schadelijk kunnen zijn bij inademing. Als de blootstelling aan deze stoffen niet beperkt kan worden, moet de werkgever ademhalingsbeschermingsmiddelen verstrekken. Dit advies bevat informatie over de keuze voor ademhalingsbescherming en voorlichting over juist gebruik en onderhoud hiervan.

contact