Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Advies Hand-armtrillingen

Hand-armtrillingen ontstaan door het bedienen van stotend gereedschap zoals pneumatische en elektrische hamers en trilstampers. De trillingen kunnen schade toebrengen aan vaten en zenuwen van de vingers en bij hoge blootstelling leiden tot vervroegde gewrichtsslijtage. In dit advies worden oplossingen gegeven. Onder andere het hanteren van andere werkmethoden en de inzet van andere machines. Ook het gebruik van speciale handschoenen en taakroulatie kunnen bijdragen aan een vermindering van de risico's.

contact