Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Advies Lichaamstrillingen

Machinisten in de bouwnijverheid lopen een groot risico om een wervelkolombeschadiging op te lopen ten gevolge van de trillingen veroorzaakt door het door hen bediend materieel. In dit advies worden de effecten van lichaamstrillingen op korte en lange termijn genoemd en oplossingen aangegeven voor de diverse groepen machinisten en chauffeurs. Ook de arbeidsgezondheidskundige begeleiding krijgt aandacht.

contact