Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Advies Montage van staalconstructies

In de bouwnijverheid worden regelmatig grote en kleine staalconstructies gemonteerd. Montage van staalconstructies levert gevaar op voor vallen of beknellen. Ook kan het verwondingen veroorzaken, zowel voor de montagewerknemers zelf als voor werknemers die onder of bij de montagewerkzaamheden aanwezig zijn. In dit advies worden de gevaren en maatregelen behandeld die bij de montage van belang kunnen zijn.

contact