Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Advies Werken met grondverzetmaterieel

Het werken met grondverzetmaterieel brengt gevaren met zich mee. Dit komt door de aard van de machines en doordat er op de bouwplaats tegelijkertijd veel personeel aanwezig is. De machinist van de grondverzetmachine speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ongelukken. In dit advies wordt daarom ook aandacht besteed aan de kennis die de machinist moet hebben. Door het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen de gevaren van het werken met grondverzetmaterieel zoveel mogelijk worden beperkt of worden weggenomen.

contact