Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Toolbox Afgeschermd werken

De toolbox Afgeschermd werken geeft informatie over:

  • De specifieke risico's die bij het werken achter afscherming kunnen optreden.
  • De maatregelen die genomen moeten worden om deze risico's te beperken.

Dit toolboxpakket bestaat uit

contact