Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Bedrijfs- of werkplekonderzoek

Indien de IK, het PAGO, het GPO of het spreekuur van de bedrijfsarts daartoe aanleiding geeft, kan de bedrijfsarts het bedrijf (laten) bezoeken. Twijfel je of je werkomgeving nog gezond is of dat je arbeidsomstandigheden beter kunnen? Daarbij kan het gaan om nader onderzoek op de werkplek en/of overleg met de werkgever over (bijvoorbeeld) aanpassing van de werkzaamheden van de werknemer. De werknemer moet toestemming hebben gegeven voor het opnemen van contact met de werkgever.

contact