Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Blog 17: Dit houdt cao-pakket Individugerichte Preventiezorg in en levert het op!

In de cao bouw- en infra is preventiezorg uitstekend geregeld. Toch zijn veel werkgevers niet op de hoogte van de diverse mogelijkheden en kansen die dit pakket biedt. Tijd om daar eens in te duiken en hoe kan dat beter dan tijdens een podcast met Salomon Stam, beleidscoördinator Volandis.

Als beleidscoördinator is Salomon verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het preventiezorgbeleid in de Bouw & Infra-sector. Hij signaleert de sectorale preventieve zorgbehoefte, formuleert hierop beleid en houdt toezicht op de kwaliteit van de preventieve zorg. Verzuimzorg is welbekend bij werkgevers, maar preventiezorg organiseer je juist om te voorkomen dat een werknemer uitvalt. Grote bedrijven hebben vaak een actief gezondheidsbeleid, maar bij het MKB is dit lang niet altijd het geval. Daar valt winst te behalen! Het motto is en blijft ‘voorkomen is beter dan genezen’ en aandacht voor preventie draagt daar actief aan bij.

Uitvoering preventiezorg

Wil jij aan de slag met preventiezorg binnen jouw bedrijf? Dan zijn de gecontracteerde preventie-arbodiensten de plek waar je moet zijn. Je vindt ze hier. Volandis heeft een landelijk dekkend netwerk van arbodiensten voor de sector gecontracteerd. Het is handig wanneer niet alleen de verzuimarbodienst maar ook de preventiearbodienst lokaal beschikbaar is. Sinds 2022 wordt er gewerkt met een landkaart waar je op basis van een postcode eenvoudig kan zien welke arbodienst(en) er bij jou in de buurt zitten.

De kosten

Het goede nieuws is dat de kosten van het pakket Individugerichte Preventiezorg al zijn betaald. Als werkgever en werknemer in de bouw- en infrasector draag je af aan het O&O-fonds. Uit dit fonds wordt het pakket volledig bekostigd. Ga je naar het PAGO, het preventieve arbospreekuur, maak je gebruik van een leefstijltraject of de vertrouwenspersoon, dan is dit kosteloos!

Kies je arbodienst!

Als een bedrijf zelf geen keuze maakt voor een arbodienst voor de uitvoering van preventiezorg dan vallen zij onder het vangnet. Het vangnet wordt uitgevoerd door Volandis waarbij Volandis de arbodienst in de regio van de werkgever opdracht geeft de preventieve zorg voor werknemers te verzorgen. Werkgevers zijn verplicht preventieve zorg aan hun werknemers aan te bieden, werknemer hebben recht hiervan gebruik te maken. Veel bedrijven zijn zich hiervan niet bewust, en denken alleen verzuimzorg nodig te hebben.

Gelukkig komt met de komst van de jonge generatie een verandering in denkwijze. Opleiders (zoals Bouwmensen) besteden veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid en preventiezorg. Daardoor zie je de aandacht van verzuim naar preventie opschuiven. Op de scholen wordt zelfs een aparte duurzame inzetbaarheidsmodule aangeboden. Zo leert de nieuwe generatie vakkrachten hoe zij veilig en gezond kunnen werken, en gezondheidsschade kunnen voorkomen.

Scala aan interventies

Naast het welbekende PAGO/Dia zijn er verschillende vervolginterventies om in te zetten. Je kunt denken aan:

  • Open arbospreekuur met een bouwarts waar je altijd binnen een week terecht kunt
  • Telefonisch spreekuur met bouwarts
  • Werkdrukvoorziening in samenwerking met het CSR en Vitalmindz
  • Leefstijlcoaching

Meer weten?

Wil jij actief aan de slag met het pakket Individuele Preventiezorg? Je vindt alle informatie hier. De podcast kun je hier beluisteren.

Salomon Stam

Salomon Stam

Beleidscoördinator preventiezorg

Voor de uitvoering van de DIA maakt Volandis gebruik van gecontracteerde arbodiensten en DIA-adviseurs. Het vastleggen van en de wijze hoe er met deze partners wordt samengewerkt staat vastgelegd in beleid, afspraken en contracten. Als beleidscoördinator lever ik een bijdrage aan het opstellen en coördineren hiervan. Het beoordelen van de samenwerking en eventuele verbeterafspraken zijn ook een onderdeel van de functie beleidscoördinator IPZ (Individugerichte Preventie Zorg).

contact