Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Pesten

Bij pesten denk je misschien in eerste instantie aan de basisschool. Helaas komt pesten ook voor onder volwassenen. Met pesten op het werk worden alle vormen van intimiderend gedrag door een of meerdere werknemers en met een structureel karakter bedoeld. Dit gebeurt vaker dan je denkt en het kan je werkplezier flink vergallen. Voorbeelden van pesten op het werk zijn kleineren, buiten sluiten, bespotten, roddelen en dreigen.

Als je gepest wordt op je werk is het belangrijk dat je actie onderneemt. Probeer je grenzen te bewaken en geef aan wat het gepest met jou doet. Stopt het niet? Dan is het tijd om je leidinggevende in te schakelen. Mocht hij/zij je probleem niet serieus nemen, ga dan in gesprek met een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts. Realiseer je dat pesten op het werk onacceptabel is en onderneem actie!

Op de website van FNV vind je meer informatie en lees je welke maatregelen je werkgever moet treffen om pesten tegen te gaan.

Werkgevers moeten er alles aan doen om pesten, discriminatie en (seksuele) intimidatie aan te pakken. Dit is opgenomen in de Arbowet. Doet je werkgever niet voldoende om pesten tegen te gaan, dan overtreedt hij de wet. Je werkgever is verplicht om:

  • het risico van pesten in kaart brengen
  • een plan van aanpak op te stellen om pesten tegen te gaan
  • te informeren over de maatregelen die hij treft om pesten aan te pakken.

Als werkgever kun je ook een beleid op maat maken voor ongewenst gedrag. Dit voorbeelddocument vind je in mijnVolandis. Wil je als werkgever meer aandacht besteden aan pesten op het werk dan is er een handige toolbox over pesten beschikbaar.

Kun je hulp of advies gebruiken maar ben je niet op korte termijn ingepland voor een DIA-gesprek? Neem dan contact op met een adviseur van Volandis info@volandis.nl / 0341 - 499 299 of met de vertrouwenspersoon van jouw arbodienst.

Delen via:

contact