Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Onderzoeksresultaten

 • Digitaal Skills Paspoort eindrapport: Eindrapport Digitaal Skills Paspoort
 • Landelijk onderzoek instituut GAK (deel 1): Rapport skillspaspoort Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt

 • Bijna alle bevraagde deelnemers gaven aan dat ze regelmatig met hun leidinggevende spreken, voornamelijk over het functioneren. Uit deze gesprekken komt niet altijd een duidelijk beeld naar voren van wat de deelnemer goed kan.
  Gerealiseerde oplossing in DSP: gebruik van uniforme functieomschrijvingen. Een functieomschrijving is de beschrijving van taken en handelingen (kernactiviteiten) van een functie zoals betonboorder, timmerman of werkvoorbereider. De taken en handelingen zijn gekoppeld aan Skills.

 • Tijdens het ‘Proof of Concept’ hebben verschillende gebruikers aangegeven dat ze na het gebruik van het DSP meer inzicht hebben gekregen in hun actuele competenties. Gebruikers gaven aan het vooral waardevol te vinden om het DSP in te kunnen zetten in gesprekken met hun werkgever. Zij kunnen het overzicht in het DSP gebruiken als bewijslast.
  Aanvullende verbetering in DSP voor HR en opleiders: gebruik van Roadmaps. Een Roadmap is de koppeling tussen taken in de arbeidsmarkt met een link naar de functieomschrijving en een link naar het kwalificatiedossier. Voor de betonboorder geldt bijvoorbeeld: met het boren van een gat en het frezen van een sleuf verkrijgt de betonboorder een open badge (digitaal insigne). Deze is gekoppeld aan een aantal kernactiviteiten binnen de functieomschrijving en tevens aan het werkproces in het kwalificatiedossier betonboorder.

 • Een aantal gebruikers gaf aan het nuttig te vinden om de stappen in de voorbereiding van een project met het DSP goed op een rij te hebben.
  Gerealiseerde oplossingen in DSP:
  1. Handleiding en startwaaier gemaakt voor de gebruikers.
  2. Menukaart met 7 startvragen gemaakt voor de werkgever.
  3. DSP-begeleider zodat de werkgever, leermeester of leidinggevende voor direct gebruik binnen het bedrijf.
  4. DSP-adviseurs opgeleid bij tweedelijnspartners van Volandis. Wanneer de werkgever of opleider geen gelegenheid heeft voor de begeleiding kan deze gebruik maken van deze voorziening.

 • Een ruime meerderheid van de gebruikers gaf aan het belangrijk te vinden om nieuwe werk gerelateerde competenties op te doen.
  Gerealiseerde oplossing in DSP: functionaliteit gerealiseerd om ontwikkelstappen in kaart te brengen aan de hand van de Roadmap: (i) vastleggen ervaring aan de hand van erkenning (validering); (ii) starten van een opleiding met een opleidings- of ontwikkelplan; of (iii) geven van inzicht in Skills d.m.v. een self assessment, paskamer of loopbaanontwikkeling.

 • Reflecteren op het eigen functioneren kan met name voor oudere werknemers een grote stap en confronterend zijn. Wij namen dit waar en kregen dit ook teruggekoppeld van werkgevers. Ook de vereiste tijdsinvestering en discipline voor het invullen en bijhouden van het DSP kan een belemmering zijn. Volgens werkgevers zijn hun werknemers namelijk gehecht aan hun werktijden en zien zij het DSP als overwerk. Ook beperkte digitale vaardigheid en beperkte taalvaardigheid van deelnemers kunnen volgens werkgevers belemmeringen zijn.
  Gerealiseerde oplossingen in DSP:
  1. Inzet van tweedelijns partners voor begeleiding van werknemers bij het opstellen van hun DSP. In een gepland vervolgonderzoek onder 50+ deelnemers willen wij onderzoeken hoe door extra ondersteuning het vertrouwen van oudere werknemers gewonnen kan worden voor het invullen van het DSP.
  2. De functieomschrijvingen van bouwplaats medewerkers en UTA worden omgezet in makkelijk te begrijpen teksten (B1-niveau).
  3. Het invullen en bijhouden gaan we aan de hand van de wallet van TNO onderzoeken. Daarnaast verzamelen we samen met docenten en gebruikers data om m.b.v. AI het DSP te trainen in het herkennen van bewijzen en deze aan de eenheden van de Roadmaps toe te kennen.

  Resultaten onderzoek 1: 50+ 
  Blauwdruk loopjaar 1: 50+

contact