Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

ACO-modules prachtig bewijsmateriaal voor EVC

08 januari 2018

EVC

2010, de crisis. Bouwbedrijven verkeerden in zwaar weer, veel werknemers verloren hun baan, of konden nauwelijks aan het werk blijven. Werkgevers en werknemers kwamen met een initiatief deze werknemers in deze moeilijke tijd de mogelijkheid te bieden via verkorte trajecten scholing te volgen. Met als doel hun kennis en kunde te vergroten, om zo de kans op werk na de crisis te vergroten.

Het project werd ACO genoemd (Anti Cyclisch Opleiden). Voor de bouw en infra werden in korte tijd een groot aantal lesmodules ontwikkeld, met uiteenlopende onderwerpen. Vele honderden bouwmedewerkers volgden destijds één of meerdere ACO-modules en sloten dit af met een certificaat. Deze ACO-kandidaten zijn (hopelijk) weer aan het werk en hebben intussen hun kennis, kunde en ervaring verder uitgebreid. Maar hebben ze wel een diploma op het juiste niveau?

Het zijn juist die ACO-certificaten die een belangrijk onderdeel kunnen zijn van de bewijslast in een EVC-traject. Ze kunnen in sommige gevallen zelfs leiden tot vrijstellingen en dus een EVC-traject aanzienlijk makkelijker maken, en soms verkorten. 

Heb jij medewerkers die nog geen vakdiploma hebben, maar wel één of meerdere ACO-certificaten? Bied ze de kans via EVC hun mbo-vakdiploma te behalen en meld ze aan voor een EVC-traject. Voor medewerkers onder de bouw-cao is deelname kosteloos.

Kijk voor meer informatie op www.volandis.nl/evc of neem contact op met een EVC-adviseur via 0341 499 299.

 

contact