Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

EVC

Zet je werkervaring om in erkenning!

Veel werkervaring en praktijkkennis in de Bouw of Infra, maar geen diploma? Dan is het EVC-traject van Volandis iets voor jou!

 

Je leven lang ontwikkelen
Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk. Niet omdat het moet, maar hierdoor vergroot jij je kansen om zo lang mogelijk te kunnen blijven werken. Als je destijds geen diploma voor een beroepsopleiding hebt behaald, kun je wel je ervaring laten registreren. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Competenties zijn de kennis en vaardigheden die je moet hebben om een beroep uit te voeren. Je toont je vakbekwaamheid aan en je ontvangt hiervoor de EVC-rapportage. Deze rapportage is, via het ROC, te verzilveren in een diploma, mits er niet teveel scholing nodig is.

 

De EVC-rapportage

Een EVC-rapportage heeft een essentiële functie in een EVC- procedure. Deze uitgebreide schriftelijk weergegeven validering/beoordeling van de individueel ontwikkelde competenties, gemeten aan de hand van een erkende EVC-standaard, moet te begrijpen en goed onderbouwd zijn.

 

EVC in 3 stappen
1. Intake met persoonlijk EVC-plan
2. Opbouwen van het portfolio
3. Verzilveringstraject

De drie stappen staan hier stap voor stap uitgelegd. 

Voor (1e)monteur water zijn de volgende stappen van toepassing (KIAD)

 

Bekijk onderstaande animatie over het EVC-traject

Eisen deelname
• Je bent 23 jaar of ouder.
• Je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring.
• Je hebt een inspanningsverplichting  (als je 3 maanden niet meer bent ingelogd en geen vorderingen hebt gemaakt, stopt het traject).
• Je beschikt over ervaring met de computer of iemand die je hierbij kan helpen.

Bekijk de EVC-folder voor werknemers of werkgevers.

 

Voordelen EVC-traject
• Je vaardigheden, kennis en kunde worden zichtbaar voor anderen.
• Mogelijkheid tot diplomering

• Persoonlijke (online) begeleiding EVC-adviseur bij planning, afspraken en kwaliteit.

• Digitaal portfolio.
• Gecertificeerd door Nationaal Kenniscentrum EVC.
• Onafhankelijke en kwalitatieve beoordeling.
• Mogelijkheid werkplekbezoek en praktijktoets.
• Kosten werknemer zijn fiscaal aftrekbaar. 

 

Hoelang duurt een EVC-traject?

Hoelang een EVC-traject duurt is afhankelijk van de uitstroom en je persoonlijke omstandigheden. Tussen stap 1 en stap 2 bespreek je samen met je EVC-adviseur het hele traject en bepaal je de deadline om jouw portfolio in te leveren. Gemiddeld duurt een traject 26 weken, ervan uitgaande dat er 4 uur per week aan het traject wordt besteed.

 

Aanmelden
De kosten voor de stappen 1 en 2 van het EVC-traject zijn: € 1.750,- (incl. btw). De kosten voor stap 3 zijn afhankelijk van de uitkomst van het eindgesprek (criterium gericht interview). Meld je aan door dit formulier in te vullen. Na ontvangst van de betaling start jouw persoonlijke EVC-traject.

 

EVC-proces en betalingscondities

 

Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden en een goed advies te kunnen geven, bestaat de eerste stap uit:

 1. Inschrijving
 2. Invullen intakedocumenten
 3. Team EVC bekijkt cv, aard van de werkzaamheden en verklaringen
 4. Team EVC stelt je PeP (Persoonlijke EVC Plan) op
 5. Bespreking PeP met deelnemer, werkgever en EVC-adviseur

De kosten voor deze eerste stap zijn € 300,- euro inclusief btw. Na het bespreken van je PeP (persoonlijk EVC-Plan) wordt bepaald of stap 2 uitgevoerd gaat worden.

Instructiefilmpjes 
Inlogcode
Mijn gegevens
Verslag over jezelf
Mijn werkzaamheden
Verklaringen
Mijn portfolio

 1. Meekijken bij het opbouwen van je portfolio
 2. Het geven van tips
 3. De planning in de gaten houden
 4. Het laten beoordelen van je portfolio door inhoudsassessoren
 5. Het regelen van je eindgesprek of werkplekbezoek
 6. Het opstellen van je EVC-rapportage
 7. Je EVC-dossier klaarmaken voor de stap naar het diploma

De kosten voor deze stap zijn € 1.450,- euro inclusief btw.

Instructiefilmpjes
Bekijken ingevulde verklaringen
Toevoegen van bewijslast, een verslag

Wil je de EVC-rapportage verzilveren voor een diploma? Het EVC-team begeleidt je hiervoor naar het ROC. Eventuele scholing en kosten voor een diploma vallen buiten het EVC-traject en er gelden voorwaarden:

 1. Het gat tot het diploma mag niet te groot zijn (niet teveel scholing). Als extra service ontvang je via je EVC-adviseur een offerte.
 2. Bij het ROC rond je nog een aantal onderdelen af, te weten: centraal examen Nederlands en Rekenen, keuzedelen, loopbaan en burgerschap.

De opleider of het ROC kan de hoogte van de kosten bepalen aan de hand van de EVC-rapportage. Dus na afronding van stap 2 heb jij een beeld wat je nog nodig hebt aan scholing en extra onderdelen bij het ROC om een diploma te behalen.

Volandis biedt EVC-trajecten aan voor de Bouw & Infra op niveau 2, 3 en 4. Ben je geïnteresseerd in een EVC-traject buiten de Bouw & Infra kijk dan hier

De kosten voor het EVC-traject kun je betalen met jouw saldo uit het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Meer informatie: www.volandis.nl/saldo of op de website van het Tijdspaarfonds.

Nog vragen? Neem contact op met onze Vraagbaak: bel (0341-499 299), e-mail (info@volandis.nl) of chat.

 1. De EVC-aanbieder zorgvuldig omgaat met de aangeleverde bewijslast. De bewijslast alleen door de begeleider en de beoordelaars tijdens het traject gebruikt wordt voor de begeleiding en de beoordeling. Zonder schriftelijke toestemming van de EVC-deelnemer wordt er geen informatie verstrekt aan derden.
 2. De werkgever kan de EVC-deelnemer helpen bij het verzamelen van bewijsstukken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bewijsstukken vanuit zijn administratie, verklaringen en/of op de juiste werken wordt ingezet. Het is de verantwoordelijkheid van de EVC-deelnemer om zijn werkgever, indien gewenst, om deze ondersteuning te vragen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de werkgever bereid te zijn deze ondersteuning te leveren. Bij het afronden van het EVC-traject (inleveren van de bewijslasten door de EVC-deelnemer) geeft de werkgever een verklaring af dat de EVC-deelnemer alles naar waarheid ingevuld is. Deze verklaring wordt door de werkgever opgestuurd naar de EVC-adviseur.
 3. Als deelnemer van een EVC-traject heb je altijd recht op een afsluitend gesprek en tijdens het EVC-traject begeleiding door een EVC-begeleider. De resultaten van het EVC-traject worden beschreven in een EVC-rapportage . De EVC-rapportage wordt ondertekend door de EVC-deelnemer en inhoudsassessor. Hiermee is het EVC-traject officieel afgerond. De EVC-rapportage is een persoonsgebonden document en wordt alleen met toestemming van de EVC-deelnemer verstrekt aan derden.
 4. Scholing en diplomering valt niet onder de verantwoordelijkheid van het EVC-centra Bouw & Infra. We zullen indien relevant een overdrachtsdossier maken en deze overdragen aan het ROC. Het ROC zal vanaf dat moment de contactpersoon zijn voor de EVC-deelnemer om zijn verzilvering te realiseren. Het ROC bepalen de mogelijkheden en zullen de EVC-deelnemer vooraf informeren over de mogelijkheden en eventuele tegenslagen die bij de start van het EVC-traject nog niet speelde of onbekend waren. Het kan zijn dat uit de EVC-rapportage blijkt dat er nog aanvullende scholing gevolgd moet worden om aan de landelijk erkende standaard te voldoen.
 5. Eigendomsrechten portfolio na afronding van het EVC-traject, behoudt de EVC-deelnemer toegang tot zijn e-portfolio. Hij moet e-portfolio en de EVC-rapportage gedurende minimaal vijf jaar na ondertekening van de rapportage in zijn geheel bewaren.
 6. De EVC-deelnemer kan bezwaar maken over de uitvoering van de EVC-procedure. In het portfolio zit een link opgenomen, waarin de klachtenprocedure staat vermeld. De eerste stap is het bespreken van de klacht met de EVC-adviseur. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, wordt klachtbehandelaar van de EVC-aanbieder ingeschakeld. De mogelijk laatste stap is het inschakelen van een externe voor het behandelen van de klacht.
 7. Wanneer het EVC-traject voor de afronding van de stap stopt, worden de gemaakte kosten max. 1750,- euro (zeventienhonderdvijftig euro) inclusief btw.in beeld gebracht en zal het bedrag wat overblijft terug gestort worden. De administratieve kosten hiervoor zijn € 80,- euro (vijf en zeventig euro) inclusief btw.
 8. De EVC-deelnemer heeft inzage in alle onderdelen van de EVC-procedure en de methodiek van beoordeling.
 9. De plicht om uitsluitend eigen materiaal in te brengen (waarop kan worden getoetst met onder meer plagiaatsoftware).
 10. De EVC-procedure wordt uitsluitend in de Nederlandse taal uitgevoerd. Inclusief de bewijslasten.
 11. Alle gegevens van de EVC-deelnemer worden volgens AVG wetgeving behandeld en bewaard. 

Bekijk de klachtenprocedure van Volandis hier. Wil je over de uitslag van het EVC-traject bezwaar indienen? Dan kun je contact opnemen met onze Vraagbaak via 0341 - 499 299 of  info@volandis.nl.

Ben je het niet eens met de uitspraak van Volandis betreffende de klacht of het bezwaar? Neem dan contact om met NTRO.


Meer informatie?

Past jouw functie in het EVC-traject? Kijk hier. Vragen? Neem contact op met de EVC-adviseurs van Volandis via: 0341 499 299, info@volandis.nl of via de chat.

 

Benieuwd naar de ervaringen van werknemers? Bekijk hun video's: 'Van betonstaalvlechter naar instructeur' en 'Hoe laat je zien wat je kunt'.

Volandis is erkende EVC Aanbieder aangewezen door het Nationaal Kenniscentrum EVC. 

          
                                   Gedragscode NRTO

contact