Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Digitaal Skills Paspoort maakt vaardigheden en kwaliteiten zichtbaar

14 juni 2021

Digitaal Skills Paspoort maakt vaardigheden en kwaliteiten zichtbaar

Het Digitaal Skills Paspoort bevat naast behaalde diploma's óók een portfolio met skills, zodat inzichtelijk wordt wat medewerkers op dit moment kennen en kunnen. Vaklieden worden zich bewuster van hun vaardigheden en kwaliteiten als persoon en als professional. Werknemers (vaklieden) worden zelfbewuster in hun handelen waardoor ze hun kwaliteiten en skills in hun functie bewuster en effectiever inzetten. Zij hebben door het Skills Paspoort een helder overzicht van hun werkverleden en hetgeen ze tot nu toe hebben gepresteerd. Zo kunnen zij zich beter profileren in de arbeidscontext. Ze worden dus duurzamer inzetbaar.

Voor werkgevers (en inleners) maakt het Digitaal Skills Paspoort direct duidelijk wat vaklieden aan actuele skills en competenties bezitten en op welke plek in het bedrijf, of zelfs op takenniveau per afdeling, maar ook daarbuiten vaklieden, het beste op hun plek zijn.

Bruikbaar voor alle niveaus en functies

Omdat in zowel de bouwsector als de technieksector zowel lager en middelbaar als ook hoger en academisch opgeleide werknemers actief zijn, bouwden we aan één Digitaal Skills Paspoort dat te gebruiken is voor iedere werknemer, een inclusief Skills Paspoort dus. Vaklieden die zich van vmbo via mbo naar hbo-niveau of hoger ontwikkelen blijven hiermee in principe hetzelfde Skills Paspoort en dezelfde digitale omgeving gebruiken. Ook voor potentiële werknemers die vanuit andere sectoren willen instromen kan het paspoort van toegevoegde waarde zijn. Hoewel zij (nog) niet altijd de juiste diploma's hebben, beschikken zij vaak wel over relevante competenties en vaardigheden die hiermee inzichtelijk worden gemaakt.

Waar staan we nu?

Op dit moment ligt er een prototype Digitaal Skills Paspoort voor vakmensen en zijn we van start met de begeleiding van de eerste groepen werknemers én hun werkgever in het gebruik van het Digitaal Skills Paspoort. De eerste groep is een groep van 25 werknemers van 50 jaar en ouder werkzaam in fysiek zware beroepen in de bouw, infra en installatietechniek.

Gezocht: werkgevers en werknemers die het paspoort willen proberen

Voor meer experimenten bij diverse doelgroepen en in diverse sectoren zijn we nog op zoek naar werkgevers die het nut van het Digitaal Skills Paspoort onderkennen en binnen – een specifieke groep – binnen de organisatie het prototype (onder begeleiding van de projectgroep) willen testen. Aanmelden hiervoor, of meer informatie inwinnen, kan bij Claudia Klarenbeek, projectleider en Skills Adviseur Digitaal Skills Paspoort. Bel: 0341 499 299 of stuur een e-mail naar: info@volandis.nl 

Meer informatie?

Via deze link lees je het rapport 'Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt' en via deze link de eindrapportage 'Digitaal Skills Paspoort voor vaklieden'.

contact