Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Individueel budget duurzame inzetbaarheid; wat is dat?

08 januari 2018

Individueel budget

Sinds 1 januari 2016 ontvang je van jouw werkgever een bijdrage voor duurzame inzetbaarheid: het individueel budget duurzame inzetbaarheid. Dit budget stelt jou in staat zelf het heft in handen te nemen over de ontwikkeling van jouw loopbaan. Dit is belangrijk om gemotiveerd en gezond te blijven deelnemen aan het arbeidsproces. De tijd dat iemand na het doorlopen van een beroepsopleiding veertig jaar hetzelfde werk kan blijven doen, is voorbij. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen! Het budget duurzame inzetbaarheid is voor bouwplaats- en UTA-medewerkers die onder de cao Bouw & Infra vallen.

Duurzame Inzetbaarheidsanalyse

Eens in de vier jaar word je uitgenodigd voor een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). De DIA bestaat uit het PAGO (medische keuring) en een adviesgesprek over je duurzame inzetbaarheid met een adviseur van Volandis. In dit gesprek ga je in op de pijlers Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Hoe kun je gezond, vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot je pensioen? Samen met de DIA-adviseur stel je je eigen DIA-actieplan op. Heb je eerder behoefte aan een adviesgesprek, dan kun je contact opnemen met de DIA-adviseur van Volandis via 0341 499 299 of stuur een e-mail naar diawerknemer@volandis.nl. Via de website kun je ook met een medewerker chatten.

Meer weten

Meer informatie over het individueel budget vind je hier. Tijdelijk is er een overgangsregeling individueel budget. Meer informatie vind je hier

contact