Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Pilot Anders organiseren van werk

08 september 2022

Pilot Anders organiseren van werk

Ben jij benieuwd hoe je in jouw bedrijf de werkstress aanpakt, het werk efficiënter organiseert en tegelijkertijd een hogere productiviteit behaalt? Doe mee aan de pilot ‘Anders organiseren van werk in de Bouw & Infra’ waarmee werkgevers en werknemers samen aan de slag gaan. Het doel is om innovatieve organisatievormen te vinden die uitval en verzuim door werkstress voorkomen en de rest van de sector daarvan te laten leren. Deelname is kosteloos en voor je bedrijfsvoering heel waardevol.

Vermindering werkstress en verhoging productiviteit

De energietransitie, de verduurzaming en het wegwerken van het woningtekort zijn voorbeelden van enorme maatschappelijke uitdagingen waarvoor we alle medewerkers in de Bouw & Infra keihard nodig hebben. En dat wordt gevoeld. De helft van de UTA-medewerkers geeft aan hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren (zie ook Bedrijfstakverslag 2021) en een burn-out staat op de tweede plek bij beroepsziekten in de bouw.

Het ‘anders organiseren van werk’ kan helpen om werkstress aan te pakken en het werk efficiënter te organiseren, terwijl een hogere productiviteit wordt behaald. In opdracht van cao-partijen Bouw & Infra wordt de kennis over het ‘Anders organiseren van werk’ in onze sector verder ontwikkeld en doorvertaald naar een aanpak die de gehele sector verder kan ondersteunen.

Pilotbedrijven gezocht

Ben je van plan om verder te gaan met organisatieontwikkeling binnen jouw bedrijf? En wil je zien en ervaren wat verbeteringen in de organisatie van werk kunnen opleveren? Geef jouw bedrijf dan op als één van de 10 pilotbedrijven. Als pilotbedrijf ga je samen met onderzoekers op zoek naar verbeteringen en oplossingen om werkstress te verminderen en productiviteit te verbeteren. Jouw bedrijf wordt wendbaarder en is klaar voor de toekomst.

Kosteloos en waardevol

De onderzoekers van ST-Groep (Sociotechnische Organisatie Adviesgroep) starten met een QuickScan aan de hand van een vragenlijst en interviews. Hieruit volgt een plan van aanpak en het invoeren van de gekozen maatregelen. De pilot eindigt met een evaluatie van de resultaten en adviezen. Meedoen is kosteloos, maar vraagt uiteraard tijd van jou en jouw medewerkers. De tijdsinvestering wordt in overleg bepaald en zal in elk geval de dagelijkse bedrijfsvoering niet hinderen. De ervaringen worden na de pilotfase gedeeld met bedrijven in de sector.

Onderzoeksbureau

De begeleiding wordt verzorgd door de ST-Groep, een bureau dat gespecialiseerd is in het begeleiden van organisatieveranderingsprocessen. Interesse of meer informatie? Bekijk de flyer of neem contact op met de ST-Groep.

contact