Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Prestatieverbetercontracten arbodiensten

08 januari 2018

Prestatieverbetercontracten arbodiensten

De huidige contracten met de arbodiensten lopen ten einde. De nieuwe contractvorm is gericht op vernieuwing. Arbodiensten willen als partner een bijdrage leveren aan onze missie. Ook is het noodzakelijk de huidige werkwijzen aan te passen aan veranderingen in de privacywetgeving en optimale dataveiligheid. We formuleerden elf criteria voor het nieuwe contract. Met een variabele beloning stimuleren we de arbodiensten om hun prestaties uit het verleden te verbeteren.

Volandis zal de gerealiseerde verbeterprestaties over het voorgaande kalenderjaar belonen met 6% prestatietoeslag over de omzet van het voorgaande kalenderjaar. Onze prioriteit voor de variabele beloning ligt in de verhoging van de opkomst van de DIA/PAGO, het plannen van een optimaal aantal DIA’s per dag en een goede aanlevering van de gegevens uit het totale individuele preventiepakket.

Afspraken verbeterprestaties

We vragen de arbodiensten zelf met een voorstel te komen. Deze kunnen ze tot 1 juli 2017 bij Volandis indienen. Op basis van deze voorstellen maken de arbodiensten en Volandis uiterlijk 30 september afspraken over de verbeterprestaties.

Meer informatie

contact