Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Vernieuwd Advies Ademhalingsbescherming

26 februari 2018

Vernieuwd Advies Ademhalingsbescherming

Het Advies Ademhalingsbescherming is vernieuwd. In de bouw komen gevaarlijke stoffen, fijnstof, gassen en dampen voor die schadelijk zijn voor je gezondheid. Naast bijvoorbeeld afzuiging kan ademhalingsbescherming nodig zijn. De juiste keuze, gebruik en een goede pasvorm zijn erg belangrijk bij het gebruik van ademhalingsbescherming. Ademhalingsbescherming is een laatste redmiddel om onszelf te beschermen tegen stoffen die schadelijk zijn voor de luchtwegen. Dit advies is bedoeld voor iedereen die ademhalingsbescherming gaat inkopen, gebruiken en onderhouden. Bekijk het vernieuwde Advies Ademhalingsbescherming.

Veilig werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor je luchtwegen

Bij werkzaamheden in de bouw kan stof of damp vrijkomen. Voorbeelden zijn kwartsstof als je steen of beton bewerkt en isocyanaten als je met PUR werkt. Blootstelling aan deze stoffen of gassen kan soms direct schadelijk zijn voor de luchtwegen en soms pas na verloop van tijd. Ga altijd eerst na of je geen andere materialen kunt gebruiken of de blootstelling terug kunt dringen. Pas daarna is het gebruik van ademhalingsbescherming een laatste optie. Daarvoor moet je het volgende weten:
- Aan welke stof worden jij of je collega’s blootgesteld?
- Hoe hoog is de blootstelling ongeveer?
- Hoe hoog mag de blootstelling maximaal zijn?

Deze vragen zijn lastig te beantwoorden, mogelijk heb je hierbij hulp nodig van bijvoorbeeld je arbodienst. Met behulp van het Advies Ademhalingsbescherming kan je vervolgens de juiste ademhalingsbescherming kiezen.

Deze video zet de mogelijkheden op een rijtje.

contact