Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Werkdruk- en stress coaching uitgebreid

24 februari 2022

Werkdruk- en stress coaching uitgebreid

Heeft jouw medewerker last van langdurige stress of hoge werkdruk? En wil hij/zij meer grip krijgen op de werksituatie of leren grenzen stellen? Dan kan één van de coachtrajecten passend zijn. Volandis biedt per 1 januari verschillende trajecten vanuit de cao Bouw & Infra kosteloos aan voor UTA- en bouwplaatsmedewerkers.

De medewerker bepaalt samen met de bouwarts welk traject het beste past. Hij/zij kan voor een doorverwijzing contact opnemen met de bouwarts van jouw arbodienst. Een overzicht van de door Volandis gecontracteerde arbodiensten voor preventie vind je hier. Dit kan een andere arbodienst zijn dan de arbodienst die verzuimbegeleiding uitvoert.

Nieuwe trajecten

De kosteloze trajecten zijn:

  • Kort: digitaal, waar je zelf aan de slag gaat.
  • Middellang: persoonlijke gesprekken en mogelijk digitale ondersteuning.
  • Lang: persoonlijke begeleiding en mogelijk digitale ondersteuning.

Meer informatie vind je in de folder van Volandis.

Voorziening cao Bouw & Infra

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid vinden het belangrijk dat medewerkers gezond hun werk kunnen doen. Daarom is in de cao Bouw & Infra vastgelegd dat werknemers in de Bouw & Infra met te veel werkdruk of stress kosteloos gebruik kunnen maken van de ‘Werkdrukvoorziening Bouw & Infra’.

contact