Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stress

Test hoe jij ervoor staat
Hoe is het gesteld met jouw werkdruk? Ga naar de Stress-test. Ben je uitvoerder? Doe dan de uitgebreide stress-check voor uitvoerders.

 • Psychische spanningsklachten
  Klachten als lusteloosheid, gevoelens van onmacht, prikkelbaarheid en lichamelijke klachten als hoofdpijn, maagpijn, spierpijn en moeheid kunnen optreden.
 • Overspanning
  Heb je voor jouw gevoel te veel of te ingewikkelde taken en loopt het thuis ook niet helemaal lekker? Heb je een kort lontje, slaap je slecht, ben je vaak moe en heb je ook vaak hoofdpijn? Misschien ben je dan overspannen.
 • Burn-out
  Heb je een burn-out, dan voel je je letterlijk opgebrand. Je voelt je emotioneel, geestelijk en lichamelijk volledig uitgeput. Duren je klachten korter dan zes maanden, dan spreekt men van (ernstige) overspannenheid. Een hoge werkdruk en/of spanningen thuis spelen een rol.
 • Posttraumatische stressstoornis
  Klachten als hevige angst, prikkelbaarheid, slapeloosheid, schrikachtigheid en terugkerende herinnering van een zeer heftige gebeurtenis (nachtmerries). Dit kan je volledig verlammen.

 • Lees het in: Aanpak Werkdruk.
 • (te veel) Werkdruk, tijdsdruk, hoeveelheid werk.
 • (te weinig) Autonomie van het werk.
 • (geen goede of slechte) Sociale relaties op het werk.
 • Een posttraumatische stressstoornis kan ontstaan bij slachtoffers van een bedrijfsongeval, een ernstig verkeersongeluk of als je bijvoorbeeld getuige bent geweest van een ernstig of dodelijk ongeval op het werk.

Algemene maatregelen werkgever

 • Zorgt dat je goed op de hoogte bent van de eisen die aan je worden gesteld, het doel en de inhoud van het werk.
 • Zorgt dat je samen kunt werken met collega’s. Indien nodig zorgt hij voor ondersteuning bij het werk.
 • Stelt je in de gelegenheid zelfstandig problemen op te lossen, zonder daarbij voortdurend afhankelijk van anderen te zijn.
 • Zorgt voor een terugkoppeling naar jou over de kwaliteit van het werk en de manier waarop je je werkzaamheden hebt verricht.
 • Zorgt voor een realistische planning.
 • Zorgt voor regelmatig en gestructureerd werkoverleg.

Bij klachten van werkdruk:

 • Stelt je in de gelegenheid een training/cursus te volgen, zoals omgaan met werkdruk, timemanagement, en/of conflictbemiddeling.
 • Zorgt voor werkaanpassing, door je bijvoorbeeld tijdelijk een andere functie in het bedrijf te laten vervullen of het werk gedeeltelijk te hervatten.
 • Verwijst je naar bijvoorbeeld de bedrijfsarts, psycholoog en/of bedrijfsmaatschappelijk werk.

 • Vraag advies aan je bedrijfsarts bij de arbodienst. Dat kan in het PAGO/DIA of plan een afspraak voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo nodig kan de bedrijfsarts vervolgacties inzetten. De kosten hiervan betaalt Volandis. Weet je niet wie je bedrijfsarts is? Bel dan met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.

Delen via:

contact