Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Goed werkgeverschap begint met actie

28 februari 2019 |

Als werkgever wil je het beste voor je werknemers, maar hoe doe je dit in de praktijk? Hoe zorg jij dat werknemers actief en gezond blijven functioneren en zichzelf ontwikkelen? Een belangrijke stap is om je werknemers actief te motiveren om deel te nemen aan de DIA van Volandis.
Als werkgever wil je het beste voor je werknemers, maar hoe doe je dit in de praktijk? Hoe zorg jij dat werknemers actief en gezond blijven functioneren en zichzelf ontwikkelen? Een belangrijke stap is om je werknemers actief te motiveren om deel te nemen aan de DIA van Volandis.

Als werkgever wil je het beste voor je werknemers, maar hoe doe je dit in de praktijk? Hoe zorg jij dat werknemers actief en gezond blijven functioneren en zichzelf ontwikkelen? Een belangrijke stap is om je werknemers actief te motiveren om deel te nemen aan de DIA van Volandis.

Maximale respons bij de DIA, zo kan het ook! 

Een DIA is een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse en wordt aangeboden aansluitend aan het welbekende PAGO. Dit gesprek met één van de adviseurs van Volandis geeft je werknemers inzicht in hun lichamelijke conditie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan hoe goed iemand in zijn vel zit en wat zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Een belangrijk instrument als je de duurzame inzetbaarheid van werknemers in kaart wil brengen en bespreekbaar wil maken. Maar hoe zorg je nu dat je werknemers ook daadwerkelijk gebruikmaken van de DIA?

Goed werkgeverschap begint met actie

Bij Van Hattum en Blankevoort zijn ze hier proactief mee aan de slag gegaan. De bouwer die grote innovatieve, integrale projecten zoals de nieuwe zeesluis IJmuiden, maar ook kleinere specialistische projecten als een fietsparkeergarage in het centrum van Amsterdam ontwerpt, bouwt en onderhoudt, vindt het belangrijk dat haar werknemers veilig, gezond maar bovenal gemotiveerd aan het werk gaan en blijven. Waarbij verdere ontwikkeling van de medewerker sterk gestimuleerd wordt.

Ze zijn er van overtuigd dat een optimale respons bij de DIA-gesprekken hieraan bijdraagt en willen hier als goed werkgever een succes van maken. Daarom is er binnen Van Hattum en Blankevoort gekozen voor een duidelijk uitgezette route met diverse communicatiemiddelen. Het doel? De opkomst bij de DIA-gesprekken optimaliseren door werknemers zo goed mogelijk te informeren en te ontzorgen. Dit leidt ertoe dat mensen bewust stil staan bij hun eigen inzetbaarheid, gezondheid en ontwikkeling om zo met energie en enthousiasme invulling te geven aan hun loopbaan.

Bekijk de video hoe de DIA wordt ervaren!

Zelf aan de slag? Gebruik de checklist!

Als werkgever beschik je over meer middelen om tot een optimale bewustwording en respons te komen dan je misschien zelf denkt. Zet deze middelen naar je eigen hand en maak ze passend voor je eigen organisatie! Kortom, ga niet achterover hangen, maar neem het heft in eigen hand, dat vragen we immers ook van de medewerkers! In onderstaande checklist zie je 10 acties die je kunnen helpen om de opkomst van de DIA binnen jouw bedrijf te maximaliseren:

  1. Start met het creëren van bewustwording rondom duurzame inzetbaarheid (bijvoorbeeld door middel van redactionele artikelen op intranet en personeelsbladen)
  2. Kies voor een jaarplanning (waardoor je gericht kunt communiceren)
  3. Ga met je arbodienst in overleg wanneer je de DIA-gesprekken wil inplannen
  4. Laat de DIA-gesprekken plaatsvinden op de eigen locatie (indien mogelijk)
  5. Maak een helder communicatieplan
  6. Zorg voor een goede planning
  7. Informeer, enthousiasmeer en activeer je werknemers (denk aan uitleg over de DIA, een vooraankondiging en een directe uitnodiging. Hier zijn verschillende middelen voor. Bijvoorbeeld via intranet, een teambijeenkomst, een OR-vergadering, interne mail en per post)
  8. Betrek direct leidinggevenden in de communicatie, zodat zij werknemers kunnen stimuleren
  9. Geef het goede voorbeeld en ga zelf als eerste
  10. Deel je ervaring, vertel wat deelname jou persoonlijk oplevert

Voorbeelden

Nieuwsgierig hoe Van Hattum en Blankevoort dit heeft aangepakt? Download hier de PDF voor een overzicht van de ingezette communicatiemiddelen plus voorbeelden. Doe er je voordeel mee!

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem contact op met onze adviseurs van DIA Bedrijven: tel. 0341-499 299 of e-mail: diabedrijven@volandis.nl.

contact