Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stress-check voor uitvoerders

Check hier hoe jij ervoor staat.
Hieronder staan 36 korte vragen en uitspraken. Geef aan hoe jij dit de laatste tijd hebt ervaren. Invullen kost ongeveer 5 minuten. Besteed niet te veel tijd aan het antwoord, het gaat om je eerste indruk. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

VRAGENLIJST

Energie na werk  altijd vaak soms nooit
Ik vind het moeilijk om me te ontspannen aan het einde van de dag.  
Aan het einde van de werkdag ben ik echt op.  
Mijn baan maakt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal uitgeput voel.  
Het kost mij moeite om me te concentreren in mijn vrije uren na het werk.  
Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen, wanneer ik zelf net thuis ben gekomen.  
Als ik thuis kom moeten ze me even met rust laten.  

Werkplezier  helemaal
mee
eens
mee
eens
neutraal mee
oneens
helemaal
mee
oneens
Ik vind mijn werk nog steeds boeiend, elke dag weer.            
Ik heb plezier in mijn werk.            
Aan het begin van mijn werkdag heb ik volop energie.            

Ontspanning  altijd vaak soms nooit
Ik vind het moeilijk om op verhaal te komen (na inspanning).  
 
 
 
 
Ik merk dat ik snel prikkelbaar ben.  
 
 
 
 
Ik ben erg opgefokt.  
 
 
 
 
Ik merk dat ik gemakkelijk overstuur raak.  
 
 
 
 
Ik vind het moeilijk me te ontspannen.  
 
 
 
 
Ik heb volstrekt geen geduld met dingen die me hinderen bij iets dat ik wil doen.  
 
 
 
 
Ik merk dat ik nogal lichtgeraakt ben.  
 
 
 
 

Werktempo en werkhoeveelheid  altijd vaak soms nooit
Heb je veel werk te doen?  
 
 
 
 
Moet je extra hard werken om iets af te krijgen?  
 
 
 
 
Moet je je haasten?  
 
 
 
 
Heb je te maken met een achterstand in je werkzaamheden?  
 
 
 
 
Heb je problemen met het werktempo?  
 
 
 
 
Heb je problemen met de werkdruk?  
 
 
 
 

Samenwerking met kantoor  altijd vaak soms nooit
Ben je tevreden met de beslissingen van kantoor met betrekking tot jouw werk?  
 
 
 
 
Word je voldoende betrokken bij beslissingen in de voorbereidingsfase van een project?  
 
 
 
 
Heb je problemen op de bouwlocatie omdat de voorbereiding niet afdoende is?  
 
 
 
 
Kun je, als dat nodig is, werk overdragen aan collega-uitvoerders?  
 
 
 
 
Kun je, als dat nodig is, collega-uitvoerders om advies of hulp vragen?  
 
 
 
 

Samenwerking op de bouwplaats  altijd vaak soms nooit
Ik ervaar de afstemming met onderaannemers als een knelpunt.  
 
 
 
 
Er is voldoende samenwerking tussen verschillende vakmensen op de bouwplaats.  
 
 
 
 
De bouwplaatsmedewerkers waarmee ik samenwerk voelen zich mede-verantwoordelijk voor het totaalresultaat.  
 
 
 
 

Administratieve taken  altijd vaak soms nooit
Ik kan mijn administratieve taken uitvoeren gedurende mijn werkdag.  
 
 
 
 
Ik ervaar het papierwerk als te belastend.  
 
 
 
 

Kennis en vaardigheden  helemaal
mee
eens
mee
eens
neutraal mee
oneens
helemaal
mee
oneens
De vaardigheden van onze bouwplaatsmedewerkers zijn goed afgestemd op de te verrichten taken.            
Ik heb kennis en vaardigheden om goed leiding te geven.            
Ik kan de juiste balans vinden tussen aansturen en ondersteunen van het personeel.            

Functioneringsgesprek  ja nee
Voer je tenminste 1x per jaar een functioneringsgesprek met je leidinggevende?  
 
 

Ga naar persoonlijk adviesrapport
contact