Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Beroepsbeschrijvingen

De bouw kent een groot aantal specifieke beroepen die in de cao's zijn opgenomen. Sommige beroepen kennen meerdere benamingen. In de praktijk voeren werknemers geregeld taken uit die buiten hun specifieke beroep vallen. Bij kleine bedrijven komt dit vaak voor. Arbouw heeft de beroepen in kaart gebracht en samengevoegd tot zo'n 90 beroepen. Volandis heeft de informatie daarvan opgenomen in een serie beroepsbeschrijvingen. Je kunt je oriënteren op de arbeidsmarkt, de werkzaamheden die bij het beroep horen, de specifieke arbeidsrisico's  met preventie en de werkbelasting. We hebben aan de beroepsbeschrijvingen de bijbehorende belastinggrafiek toegevoegd. De belastinggrafiek biedt je een snel overzicht voor een geschiktheidsbeoordeling of probleemanalyse.
Let op: ga voor je advies uit van de werksituatie van de werknemer en de laatste ontwikkelingen in de branche.

contact