Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Updates

Volandis brengt een aantal keren in het jaar een ‘Update’ uit. Deze nieuwsbrief nieuwe stijl is bedoeld voor iedereen werkzaam bij of voor de arbodienst, ter ondersteuning van het werk voor de bouw. De updates bevatten onder andere vakinhoudelijk nieuws, belangrijke administratieve en logistieke informatie, good practices, informatie over de bij- en nascholing van bedrijfsartsen en andere deskundigen en interessante ontwikkelingen in de bedrijfstak.

Volandis stuurt de ‘Update’ naar de e-mailadressen van de bouwcoördinator van de arbodienst en naar alle andere medewerkers die de ‘Update’ ook wil ontvangen. De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor het doorgeven van de informatie aan de desbetreffende collega’s binnen de arbodienst. Wil je de ‘Update’ direct zelf ontvangen, geef dan hier je e-mailadres door.

Verstuurde Updates
 Bekijk hier de Update.

 • Flitscursus artsen
 • Verstrekte opdrachten vs uitvoering 
 • Declaraties '20 
 • Activiteiten 2e lijn 
 • Oorzaak stress in de bouw 
 • Factsheet cao-pakket
 • PreventiegidsBekijk hier de Update.

 • Opdrachten versus uitvoering 
 • Gesprekformulieren leefstijlbegeleiding
 • Nieuwe cao Bouw & Infra 2020 
 • Volandis Deskundigendag 2020 
 • Opleidingen 
 • Herziene werkwijze PAGO
 • Wijziging PAGO+ vragenlijst

Bekijk hier de Update.

 • Verstrekte opdrachten versus uitvoering 
 • Vooraankondiging Q2 en Q3 
 • Vervolgactiviteiten 
 • Opvolging DIA-actieplan 
 • No-show onderzoek 
 • De zomer bij IPZ 

Bekijk hier de Update.

 • PAGO opkomst
 • Aanpassing in ISP
 • Wijziging opleidingsoverzicht 
 • UTA-werkdrukvoorziening
 • CAS-code
 • Helpdesk Corona 

Bekijk hier Update 22 

 • Leeftijd AGO-J verhoogd tot en met 18 jaar
 • Schakelopleiding 2020 geannuleerd 
 • Bijlage 4 en uitvoeringsprocedures aangepast Bekijk hier de Update. 

 • Uiterste verwerkingstermijn declaraties '19
 • Status ISP-betaling 2020
 • Let op! Wijzigingen
 • Innovatiebudget 2020
 • Uitvoering van DIA- en PAGO-jaarplanning

Bekijk hier de Update.

 • Volandis folders 
 • 20.000e DIA 
 • Oktoberbrief
 • Mutaties jaarplanning 
 • Verwerken mutaties
 • Openstaande opdrachten 2019 

Bekijk hier de Update.

 • Volandis Deskundigendag 
 • Voorstellen Jack van der Gragt
 • Betaalspecificaties
 • Uitnodiging AGO-J
 • Afronden werkzaamheden arbodiensten
 • Pubquiz Toolboxmeeting

Bekijk hier de Update.

 • Volandis Deskundigendag 2019
 • Cursus Leefstijlbegeleiding 
 • Uitvoeringsprocedures
 • Vertrouwenspersoon Bouw 

Bekijk hier Update 17

 • Uitvoering IPZ-pakket vanaf 2020
 • Bezetting IPZ tijdens de zomerperiode 
 • Nu live! Bouwspraak.nl

Bekijk hier de Update

 • Downloadpagina
 • Wijziging opleidingsdata 
 • Nieuwe gesprekskaart
 • Maximaal aantal DIA's per dag 
 • DIA opdracht ontvangen, DIA opdracht uitvoeren! 

Bekijk hier de Update.

 • Afbouw: PAGO-gesprekskaart Werkmethoden, Hulpmiddelen en PBM's 
 • Overzicht voorzieningen sectoren Bouw & Infra en Afbouw 
 • Bereikt werknemer in 2019 de 40-jarige leeftijd? Gebruik opdracht 127 
 • Afbouw: toelichting cao-voorzieningen Duurzame Inzetbaarheid
 • Opmerkingen invullen nieuwe PAGO+ vragenlijst 
 • Aanpassing Tools IPZ 
 • Gewijzigde tabel 13 Volandis Preventiezorg specificaties 3.0 
 • Start opleidingstrajecten Bouw NSPOH in 2019

Bekijk hier de Update 

 • Reminder: uiterste verwerkingstermijn declaraties activiteiten 2018
 • Reminder: invoering nieuwe PAGO+ vragenlijst 
 • Reminder: extra vergoeding huisvesting 2e en 3e DIA-adviseur 
 • Word bedrijfsarts! Bekijk hier de Update

 • Wijziging IPZ-team Volandis
 • Bijgesteld tarieven overzicht per 1 januari 2019
 • Uiterste verwerkingstermijn declaraties activiteiten 2018
 • Nogmaals aandacht voor het aantal DIA's per dag

Bekijk hier de Update 

 • Uiterste verwerkingstermijn declaraties activiteiten 2018 
 • Opdrachtverstrekking voor DIA, PAGO, en AGO-jongeren
 • Reminder plannersbijeenkomst: 28 november 
 • Beroep of registratienummer DIA dagplanning 
 • Vierdaagse werkweek voor 55+-ers
 • Instructiebijeenkomst voor bedrijfsartsen afbouw op januari 2019 

Bekijk hier de Update

 • Procedure Second Opinion
 • Leefstijlbegeleiding voor elke werknemer
 • Overzicht DIA/PAGO
 • Jaarplanning 2019
 • Verwerken mutaties arbodienstkeuze
 • Spreekuur Bedrijfsarts (ISP-code 301) 
 • Gek op stress

Bekijk hier de update

 • Prestatieverbeterafspraken 
 • Vooraankondiging werknemers
 • DIA-uitnodiging nu ook voor 64-jarigen
 • Arbodiensten kunnen nu ook bouwartsen inzetten voor DIA?PAGO
 • Volandis Deskundigendag
 • Nieuwe diagnostische regel werkstress 
 • Beëindiging van NES-test

Bekijk hier de Update.

 • factsheets voor Intredekeuringen
 • noodnummer voor de DIA-planning
 • overzicht uitgevoerde Intredekeuringen 2017 voor bedrijven
 • campagne voor werknemers

Bekijk hier de Update.

 • uitzondering op hoofregel minimaal 4 en maximaal 5 DIA’s per adviseur per dag
 •  overdrachtsformulier voor bedrijfsarts t.b.v. adviesgesprek
 • geen uitvoering DIA-/PAGO-jaarplanning: kwartaaluitnodiging naar werknemer

Bekijk hier de update.

 • nieuwe versie planningsprocedure
 • nieuw: aankondigingsbrief Volandis
 • nieuw model voor uitnodigingsbrief voor DIA en PAGO
 • veegactiebrief Volandis
 • tijdlijn kwartaal- en jaarplanningsopdracht
 •  verwijzing door bedrijfsarts naar DIA-adviesgesprek
 • contactgegevens arbodienst voor vervolgactiviteiten
 • APG-registratienummer voor spontane activiteiten

Bekijk hier de update.

 • toeslag Volandis voor 2e helft 2017
 • verhoging vergoeding voor DIA-adviesgesprek
 • vergoeding voor DIA-adviesgesprek bij no show
 • extra vergoeding voor huisvesting van 2e en 3e DIA-adviseur

Bekijk hier de Update.

 • Zes is teveel, drie is te weinig
 • Aantal DIA's
 • Planner, zet in je agenda: 7 maart
 • Aanpak groei en kwaliteit DIA 
 • Min. 4 en max.5 DIA-adviesgesprekken per dag

Bekijk hier de Update.

 • 6 adviesgesprekken te veel, 3 gesprekken te weinig

Bekijk hier de Update.

 • declaratie activiteiten 2017
 • geen opdrachten meer in 1e half jaar werkloosheid
 • declaratie via ISP/gegevensaanlevering via ZorgTTP
 • digitale beschikbaarstelling gegevens voor bedrijfsarts
 • second opinion preventiezorg
 • introductiecursus Bouw
 • doorgeven van wijziging gegevens werknemers/werkgevers

Bekijk hier de Update.

 • overzicht PAGO/DIA 2018
 • jaarplanning 2018
 • mutatie arbodienstkeuze
 • planningsprocedure
 • melding beroepsziekten
 • Introductiecursus Bouw
 • handeczeem in de bouw

Bekijk hier de Update.

 • herstart declaratie ISP
 • PAGO-opdrachten voor Afbouw

Delen via:

contact