Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Advies Afgeschermd werken

Doordat veel werkzaamheden in de bouwnijverheid worden uitgevoerd in de buitenlucht, hebben weersomstandigheden grote invloed op de arbeidsomstandigheden, de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers. Dit advies bevat o.a. punten voor goede arbeidsomstandigheden tijdens afgeschermd werken en aspecten die een rol spelen bij het wel of niet toepassen van afscherming. Ook is een controlelijst Afgeschermd werken opgenomen.

contact