Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Toolbox Duurzame Inzetbaarheid

Het doel van de toolbox duurzame inzetbaarheid is werknemers kennis te laten maken met dit onderwerp. Ook is het een hulpmiddel om duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie handen en voeten te geven. Voor Volandis bestaat duurzame inzetbaarheid uit de pijlers Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. In de toolbox behandelen we de thema's die onder deze drie pijlers vallen.

Dit toolboxpakket bestaat uit

contact