Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

25 april 2024

Breng je arbozorg in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. De inspectie controleert in het bijzonder of je als werkgever voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken.

Jaarlijks vinden op de werkvloer veel ongevallen plaats, helaas ook met fatale afloop. Ook worden mensen ziek op hun werk. Dat wil je natuurlijk niet als werkgever. Daarom is het belangrijk om maatregelen te nemen, zodat bedrijfsrisico’s voorkomen kunnen worden. Uit handhavingsonderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat weinig kleine bedrijven een RI&E en plan van aanpak hebben. Ook hebben lang niet alle werknemers een contract met een arbodienstverlener. Dit geldt vooral voor de kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers. Terwijl daar vaker ernstige ongevallen gebeuren.

Aan welke arbeidsrisico’s moet je denken?

In de isolatiebranche komen vooral risico’s voor op het gebied van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals isocyanaten (bijvoorbeeld gespoten PUR-schuim) of kwartsstof, het werken in kruipruimten, fysieke (over)belasting en (vooral bij dak- en gevelisolatie) valgevaar. Je bent als werkgever verplicht om de arbeidsrisico’s te inventariseren en maatregelen te nemen. Tools als de RI&E Bouwnijverheid, de Arbocatalogi Bouwnijverheid (Bouw & Infra) en A-bladen, zoals A-blad Tweecomponenten PUR, voor de branche kunnen je helpen om deze risico’s in kaart te brengen.

Hoe gaat de Arbeidsinspectie controleren?

Het inspectieproject voor de isolatiebranche bestaat uit een aantal stappen. Als eerste kan je een brief van de inspectie krijgen, waarin wordt uitgelegd aan welke verplichtingen je moet voldoen, en hoe je dat kan doen. Daarna kan je de vraag krijgen om diverse documenten digitaal aan te leveren. De Arbeidsinspectie beoordeelt deze documenten en bekijkt of je hiermee voldoet aan de Arbowet.

Je krijgt een aantal weken de tijd om zaken in orde te brengen. Maar wanneer je geen RI&E, plan van aanpak en een basiscontract hebt, krijg je een boete. Als de kwaliteit van je documenten onvoldoende is, krijg je een waarschuwing of eis tot naleving. Met behulp van de online inspectietool ‘Arbo op orde!’ kun je zelf nagaan of je alle risico’s scherp hebt, en of je de juiste maatregelen hebt genomen. Voldoet je bedrijf niet aan alle eisen van de inspectie? Maak je arbozorg snel in orde en voorkom boetes. Bedrijven met minder dan 25 werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.

Welke maatregelen kun je zelf nemen?

De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie (in mijnVolandis) waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak kunnen maken. Dit digitale instrument is erkend door Steunpunt RI&E. Kom je er niet uit om een RI&E op te stellen? Dan kun je de Workshop RI&E volgen, waarin wordt uitgelegd hoe je een branche RI&E het beste kunt invullen.

Daarnaast moet iedere werkgever in Nederland afspraken maken met een arbodienst of bedrijfsarts voor deskundige ondersteuning bij ziekteverzuim van je medewerkers. De Bouw & Infra heeft dit via de cao geregeld. Volandis contracteert hiervoor arbodiensten die het cao-pakket ‘individugerichte preventiezorg’ voor je werknemers uitvoeren. Centraal in dit pakket staat de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Je kunt zelf een arbodienst kiezen waarmee je wilt samenwerken. Zo voorkom je niet alleen boetes, maar zorg je er vooral voor dat je werknemers veilig kunnen werken.

Meer informatie
RI&E als basis voor een gezond bedrijf
Gratis training RI&E van Bouwend Nederland
ArboDuo kan helpen en advies geven

contact