Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stresscoaching nu ook kosteloos voor bouwplaats

18 juni 2021

Stresscoaching nu ook kosteloos voor bouwplaats

Elke vakkracht in de bouw- en infrasector gezond met pensioen, dat is wat we allemaal willen. Ook op het gebied van stress en werkdruk valt nog de nodige winst te behalen. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid willen hieraan bijdragen. Omdat stress op de bouwplaats oploopt, hebben cao-partijen van de Bouw & Infra besloten de huidige regeling UTA-werkdrukvoorziening uit te breiden. Per 10 juni 2021 geldt dat deze voorziening (in pilotvorm) ook voor bouwplaatsmedewerkers toegankelijk is.


Kosteloos traject

De werkdrukvoorziening wordt uitgevoerd door CSR-centrum waar werknemers met te veel werkdruk of werkstress een beroep op kunnen doen. Voor werknemers uit de Bouw & Infra is deze voorziening kosteloos.

Voorziening broodnodig

Een mooie ontwikkeling die helaas ook hard nodig is. Uit de bedrijfstakverslagen voor de Bouw & Infra blijkt dat de werkdruk onverminderd hoog is. Oorzaken zijn de omvang van de werkzaamheden en de tijd waarbinnen deze gerealiseerd moeten worden. Daarnaast speelt de invloed en regie op de werkzaamheden een belangrijke rol. Werknemers ervaren daarentegen wel een hoge mate van samenwerking en voldoende overleg.

Het dagelijks bestuur van de cao-partijen in de Bouw & Infra heeft besloten de toegang tot de UTA-werkdrukvoorziening ook open te stellen voor bouwplaatswerknemers gedurende de periode 10 juni 2021 t/m 31 december 2022. In de cao Bouw & Infra is geregeld dat de werkdrukvoorziening zowel gebruikt kan worden door verzuimende als niet verzuimende werknemers. Zo wordt de voorziening niet alleen curatief, maar ook preventief ingezet.

Meer informatie

Wil jij meer informatie over deze regeling? Bekijk de folder ‘Stress uit de bouw’.

contact