Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Administratie en logistiek

Het automatiseringssysteem van Volandis (ISP) ondersteunt ons en de arbodiensten in de logistieke processen. Hieronder geven we je een overzicht. Uitgebreide informatie kun je vinden in de ‘Gebruikershandleiding ISP’.

  • Volandis verwerkt de basisadministratie van bedrijven en werknemers in de cao’s Bouw & Infra, de Afbouw en Natuursteen
  • Arbodiensten kunnen de bedrijven aangeven waar zij de diensten voor leveren, met de optie om de opdrachten direct voor het gehele jaar te ontvangen
  • Arbodiensten kunnen een aantal gegevens raadplegen
  • Volandis verstrekt opdrachten aan de arbodiensten om werknemers uit te nodigen voor het AGO-J, de DIA en het PAGO
  • Arbodiensten declareren geautomatiseerd de uitgevoerde activiteiten
  • Volandis controleert de volledigheid en juistheid van de declaratie en stuurt aan de arbodiensten de afgekeurde declaraties met toelichting retour

Bij de uitvoering van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) werkt de arbodienst nauw samen met Volandis. De arbodienst zorgt voor de locatie en de materialen, nodigt de werknemers uit en levert de bedrijfsarts en de doktersassistent voor de uitvoering van het PAGO. Volandis levert de DIA-adviseur die in directe aansluiting op het PAGO het adviesgesprek met de werknemer voert. Volandis ondersteunt de arbodiensten in de planning van de DIA’s met een digitale planningstool. De arbodienst kan plannen binnen de beschikbare capaciteit aan DIA-adviseurs. Werkwijze en instructies staan in de ‘Werkprocedure planning en handleiding planningsportaal’. Zo nodig kun je om maatwerk vragen via planning@volandis.nl. Heb je andere vragen over ISP en de preventiezorg, gebruik dan ipz@volandis.nl.

De modelbrieven en de reminder zijn aangepast voor de kwartaal- en jaarplanning. Het model van de uitnodigingsbrief kan alleen worden aangepast om deze aan te laten sluiten bij de organisatorische condities binnen de arbodiensten. De inhoudelijke passages moeten onverkort worden overgenomen. Het logo van Volandis dient geplaatst te worden op de brief. Bekijk de nieuwe modelbrieven. 

contact