Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stress

Hoe is het gesteld met jouw werkdruk? Of ervaar je stress? Doe hieronder de stress-test: deze geeft vervolgens aan in welke mate je stress ervaart. Dit kunnen lichte, middelzware of zware klachten zijn. Afhankelijk van die uitkomst bespreek je met je bouwarts welke vervolgstappen nodig zijn. Dat kan tijdens het PAGO of je maakt een afspraak voor het arbospreekuur van de bouwarts (je kunt binnen 5 werkdagen terecht op dit spreekuur). Weet je niet wie jouw bouwarts is? Kijk hier of bel met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299. De kosten van het vervolgtraject vergoedt Volandis.

Vervolgtraject: kosteloos en geen wachtlijst
De sector heeft stresspreventie goed geregeld voor al haar werknemers, zowel voor bouwplaats- als UTA-medewerkers. Toegang tot deze werkdrukvoorziening is altijd gratis en er is géén wachtlijst. De begeleiding in stressklachten is altijd maatwerk, want als je lichte klachten ervaart, heb je een andere behoefte dan wanneer je zware klachten ervaart.

Mogelijkheden
Samen met de bouwarts inventariseer je hoe de situatie nu is zodat hij/zij een goede inschatting kan maken welke ondersteuning het beste bij je past. De bouwarts verwijst je naar één van de verschillende, professionele partijen Gezondeboel, Vitalmindz of CSR die jou ondersteunen op een manier die bij jou past. De mogelijkheden variëren van het zelf uitvoeren van E-health modules bij lichte klachten of gesprekken met een coach/psycholoog op locatie of een combinatie ervan.

De verwijsopties zijn:

 • Lichte stressklachten: medewerkers gaan zelf aan de slag met eHealth van Gezondeboel of worden verwezen worden naar CSR.
 • Middelzware stressklachten: medewerkers worden verwezen naar coaching door CSR of VitalMindz.
 • Zware klachten: medewerkers worden verwezen naar VitalMindz voor begeleiding door een psycholoog.

top 10 stress-signalen

Wat valt er onder stress?

 • Psychische spanningsklachten: klachten als lusteloosheid, gevoelens van onmacht, prikkelbaarheid en lichamelijke klachten als hoofdpijn, maagpijn, spierpijn en moeheid kunnen optreden.
 • Overspanning: heb je voor jouw gevoel te veel of te ingewikkelde taken en loopt het thuis ook niet helemaal lekker? Heb je een kort lontje, slaap je slecht, ben je vaak moe en heb je ook vaak hoofdpijn? Misschien ben je dan overspannen.
 • Burn-out: heb je een burn-out, dan voel je je letterlijk opgebrand. Je voelt je emotioneel, geestelijk en lichamelijk volledig uitgeput. Duren je klachten korter dan zes maanden, dan spreekt men van (ernstige) overspannenheid. Een hoge werkdruk en/of spanningen thuis spelen een rol.
 • Posttraumatische stressstoornis: klachten als hevige angst, prikkelbaarheid, slapeloosheid, schrikachtigheid en terugkerende herinnering van een zeer heftige gebeurtenis (nachtmerries). Dit kan je volledig verlammen.

Oorzaken stress door werk

 • Lees het in: Aanpak Werkdruk.
 • (te veel) Werkdruk, tijdsdruk, hoeveelheid werk.
 • (te weinig) Autonomie van het werk.
 • (geen goede of slechte) Sociale relaties op het werk.
 • Een posttraumatische stressstoornis kan ontstaan bij slachtoffers van een bedrijfsongeval, een ernstig verkeersongeluk of als je bijvoorbeeld getuige bent geweest van een ernstig of dodelijk ongeval op het werk.

Hoe kun je stress voorkomen?

Werkgever en medewerker kunnen maatregelen nemen om de kans op langdurige stress te verminderen. Wat is de meest ideale situatie?

 • De werkgever zorgt dat je goed op de hoogte bent van de eisen die aan je worden gesteld, het doel en de inhoud van het werk. Ook een terugkoppeling naar jou over de kwaliteit van het werk en de manier waarop je je werkzaamheden hebt verricht, is een aanbeveling.
 • De werkgever zorgt ervoor dat je samen kunt werken met collega’s en stelt je in de gelegenheid zelfstandig problemen op te lossen, zonder daarbij voortdurend afhankelijk van anderen te zijn.
 • De werkgever zorgt voor een realistische planning en verzorgt regelmatig een gestructureerd werkoverleg.
 • De werkgever zorgt ervoor dat leidinggevenden in de organisatie oog hebben voor bovenstaande drie punten en daarnaar handelen.
 • Heb je klachten dan biedt de werkgever je de kans om dit te bespreken en de oorzaken hiervan te achterhalen. Oplossingen worden onder andere gezocht in de eisen van het werk, de samenwerking, zelfstandig kunnen werken of werkoverleg. Daarnaast kan de werkgever je een training/cursus aanbieden, zoals omgaan met werkdruk/stress en timemanagement.
 • Bespreek of het werk (tijdelijk) aangepast moet of kan worden: bijvoorbeeld door een andere functie of taken te vervullen of het werk gedeeltelijk te hervatten.
 • Een afspraak maken met de bouwarts tijdens het arbospreekuur is altijd mogelijk. Je bespreekt de mate van de stressklachten en de mogelijkheden die stress/werkdruk verhelpen of voorkomen. Dit spreekuur is kosteloos en valt binnen het preventiezorgpakket. Lees verder in de folder.

Delen via:

contact