Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

EVC

Zet je werkervaring om in een ervaringscertificaat!

Veel werkervaring en praktijkkennis in de Bouw of Infra, maar geen diploma? Dan is het EVC-traject van Volandis iets voor jou!

 

Je leven lang ontwikkelen
Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk. Niet omdat het moet, maar hierdoor vergroot jij je kansen om zo lang mogelijk te kunnen blijven werken. Als je destijds geen diploma voor een beroepsopleiding hebt behaald, kun je wel je ervaring laten registreren.
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Competenties zijn de kennis en vaardigheden die je moet hebben om een beroep uit te voeren. Je toont je vakbekwaamheid aan en je ontvangt hiervoor het ervaringscertificaat. Dit certificaat is, via het ROC, te verzilveren in een diploma, mits er niet teveel scholing nodig is.

 

EVC in 3 stappen
1. Intake met persoonlijk EVC-plan
2. Opbouwen van het portfolio
3. Verzilveringstraject

 

Bekijk onderstaande animatie over het EVC-traject

Eisen deelname
• Je bent 23 jaar of ouder.
• Je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring.
• Je beschikt over ervaring met de computer of iemand die je hierbij kan helpen.

Bekijk hier de EVC-folder voor werknemers en de folder voor werkgevers.

 

Voordelen EVC-traject
• Je vaardigheden, kennis en kunde worden zichtbaar voor anderen.
• Mogelijkheid omzetting certificaat in EVC-vakbekwaamheidsbewijs of vakbekwaamheidsdeelcertificaat. Of na
   stap 2 de mogelijkheid tot diplomering.

• Persoonlijke (online) begeleiding EVC-adviseur bij planning, afspraken en kwaliteit.
• Digitaal portfolio.
• Gecertificeerd door Nationaal Kenniscentrum EVC.
• Onafhankelijke en kwalitatieve beoordeling.
• Mogelijkheid werkplekbezoek en praktijktoets.
• Kosten werknemer zijn fiscaal aftrekbaar (zie website Belastingdienst). 

 

Aanmelden
De kosten voor de stappen 1 en 2 van het EVC-traject zijn: € 1.400,- (incl. btw). De kosten voor stap 3 zijn afhankelijk van de uitkomst van het eindgesprek (criterium gericht interview). Meld je aan door dit formulier in te vullen. Na ontvangst van de betaling start jouw persoonlijke EVC-traject.

 

Meer informatie?
Past jouw functie in het EVC-traject? Kijk hier. Vragen? Neem contact op met de EVC-adviseurs van Volandis via: 0341 499 299, info@volandis.nl of via de chat.

Benieuwd naar de ervaringen van werknemers? Bekijk hun video's: 'Van betonstaalvlechter naar instructeur' en 'Hoe laat je zien wat je kunt'.

Volandis is erkende EVC Aanbieder aangewezen door het Nationaal Kenniscentrum EVC. 

                                    

EVC-proces en betalingscondities

 

Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden en een goed advies te kunnen geven, bestaat de eerste stap uit:

 1. Inschrijving
 2. Invullen intakedocumenten
 3. Team EVC bekijkt cv, aard van de werkzaamheden en verklaringen
 4. Team EVC stelt je PeP (Persoonlijke EVC Plan) op
 5. Bespreking PeP met kandidaat, werkgever en EVC-adviseur

De kosten voor deze eerste stap zijn € 200,- euro inclusief btw. Na het bespreken van je PeP (persoonlijk EVC-Plan) wordt bepaald of stap 2 uitgevoerd gaat worden.

Instructiefilmpjes 
Inlogcode
Mijn gegevens
Verslag over jezelf
Mijn werkzaamheden
Verklaringen
Mijn portfolio

 1. Meekijken bij het opbouwen van je portfolio
 2. Het geven van tips
 3. De planning in de gaten houden
 4. Het laten beoordelen van je portfolio door inhoudsassessoren
 5. Het regelen van je eindgesprek of werkplekbezoek
 6. Het opstellen van je ervaringscertificaat
 7. Je EVC-dossier klaarmaken voor de stap naar het diploma

De kosten voor deze stap zijn € 1.200,- euro inclusief btw.

Instructiefilmpjes
Bekijken ingevulde verklaringen
Toevoegen van bewijslast, een verslag

Wil je het ervaringscertificaat verzilveren voor een diploma? Het EVC-team begeleidt je hiervoor naar het ROC. Eventuele scholing en kosten voor een diploma vallen buiten het EVC-traject en er gelden voorwaarden:

 1. Het gat tot het diploma mag niet te groot zijn (niet teveel scholing). Als extra service ontvang je via je EVC-adviseur een offerte.
 2. Bij het ROC rond je nog een aantal onderdelen af, te weten: centraal examen Nederlands en Rekenen, keuzedelen, loopbaan en burgerschap.

De opleider of het ROC kan de hoogte van de kosten bepalen aan de hand van het ervaringscertificaat. Dus na afronding van stap 2 heb jij een beeld wat je nog nodig hebt aan scholing en extra onderdelen bij het ROC om een diploma te behalen.

De kosten voor het EVC-traject kun je betalen met jouw saldo uit het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Meer informatie: www.volandis.nl/saldo of op de website van het Tijdspaarfonds.

Nog vragen? Neem contact op met onze Vraagbaak: bel (0341-499 299), e-mail (info@volandis.nl) of chat.

De cao-partijen in de bouw en infra hebben een overgangsregeling voor het individueel budget beschikbaar gesteld. Werknemers in deze sector kunnen deze regeling eenmalig inzetten voor opleidingskosten die voortvloeien uit het adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het bedrag is een aanvulling op het bestaande individueel budget. De regeling kan ook worden ingezet voor een EVC-traject van Volandis. Meer weten over de overgangsregeling? Lees hier.

Delen via:

contact